Pliki do pobrania

Dokumenty aplikacyjne składać można na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wszelkie informacje o projekcie oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów pod numerem telefonu 84 688-20-70 oraz pod adresem e-mail seniorzy@bilgorajski.pl. 

Dla organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych współpracą, istnieje możliwość zorganizowania spotkania rekrutacyjnego w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie. Szczegółowe informacje pod numerem 601-141-685.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie tutaj

Przystąpienie do klubu seniora – wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy tutaj

Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych tutaj

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku tutaj

Oświadczenie uczestnika projektu tutaj

Deklaracja uczestnictwa   tutaj

Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej tutaj

Przystąpienie do usług asystenckich – wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy tutaj

Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych tutaj

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku tutaj

Oświadczenie uczestnika projektu tutaj

Deklaracja uczestnictwa tutaj

Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej tutaj

Materiały promocyjne

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj

Plakat projektowy do pobrania tutaj

Ulotka projektowa do pobrania tutaj